Om oss

Om oss:

PetroPort är ett hamnbolag i Stenungsund som ägs av kemiföretagen Borealis och Perstorp. PetroPort hanterar olika typer av kemiprodukter, både i vätske- och gasform, oljeprodukter och en ökande andel av förnyelsebara bränslen. Vi arbetar nära våra kunder och samarbetspartners för en hög säkerhet och långsiktig utveckling.

Bolagets organisation består i dagsläget av tio personer och hamnen är bemannad dygnet runt.

slider1

Fakta om hamnen:

Hamnen är idag utrustad för att kunna hantera rapsolja, RME (miljödiesel), eten och etan.

södra sidan norra sidan
Maximalt djupgående 10,3 m 9,1 m
Största tillåtna längd (LOA) 170 m 150 m
Minsta tillåtna längd (LOA) 75 m 75 m
Största tillåtna deplacement 32000 DWT 32000 DWT
Minsta tillåtna fribord vid kaj vid lägsta lågvatten (LLWL) 1,6 m 1,6 m
Minsta tillåtna höjd över vattnet på manifolder vid kaj vid lägsta lågvatten (LLWL) för koppling av lastarmar 3,5 m 3,5 m
Största tillåtna höjd över vattnet på manifolder vid kaj vid högsta högvatten (HHWL) för koppling av lastarmar 12,5 m 12,5 m