Nyheter

Med anledning av smittläget (COVID-19) i världen

så har vi på PetroPort valt att ha minsta möjliga bemanning. Vi ber även alla berörda att undvika besök till hamnen och fartygen för att minska smittrisk.